Najnowsze telefony w bazie
Rafipoled L21 Samsung Galaxy Premier i9260 GNet G809 TV GNet G805
Nasz test słuchawki:
Plantronics Pro
Plantronics Voyager PRO
 
Szkodliwość telefonów komórkowych

Pytania o wpływ telefonii komórkowej na zdrowie człowieka towarzyszą w zasadzie od momentu pojawienia się jej w naszym życiu. Czy telefon może mieć jakikolwiek wpływ środowisko naturalne i co za tym idzie na zdrowie człowieka? Powszechnie uznaje się, że częstotliwości w zakresie od 1-1000MHz nie wywołują żadnych niepożądanych efektów biologicznych.

W obecnie stosowanych systemach telefonii komórkowej używa się częstotliwości 900 i 1800 MHz. Przy tych częstotliwościach występuje głównie efekt termiczny, związany z absorpcją energii promieniowania przez ciało człowieka. Telefon komórkowy można zatem przyrównać do kuchenki mikrofalowej, z tą różnicą, że kuchenka pracuje z mocami o kilka rzędów większymi niż telefony komórkowe. W ten sposób powstaje pytanie, czy telefon może szkodzić zdrowiu?

Problem ten należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: wpływ stacji bazowej i wpływ samego terminala, czyli telefonu komórkowego. W systemie GSM istnieje kilka klas stacji bazowych, różniących się od siebie mocą i zasięgiem. Dobrze zaprojektowane i wykonane stacje bazowe mają taką charakterystykę, że najsilniejsze promieniowanie jest kierowane poziomo, czyli prostopadle do pionowego ustawienia anteny. Na dalszą odległość od najbliższej anteny kierowane jest słabsze promieniowanie. W rezultacie efekt jest taki, że strefa zasięgu danej stacji jest możliwie duża i zminimalizowane jest emitowanie energii przy małych odległościach. Wiele jednak zależy od ukształtowania terenu, co skutkuje zróżnicowaniem rozkładu pola elektromagnetycznego. W praktyce można przyjąć, że największa wartość promieniowania nadajnika stacji bazowej jest w odległości 15-60m od samego nadajnika.

Oznacza to, że jeśli ktoś mieszka w budynku na dachu którego jest zamontowany nadajnik, to nie jest on narażony na promieniowanie większe niż 0,01 W/m2, które jest bezpieczne dla człowieka. Dodatkowo sygnał jest tłumiony w znacznym stopniu przez dach budynku. Wszystkie nadajniki mają tak dobrane moce, że nie szkodzą one w żadnym stopniu środowisku biologicznemu. Istnieją standardy dokładnie opisujące sposoby umieszczania i instalowania nadajników. Jedno jest pewne, wszędzie tam gdzie jest zasięg jakiejkolwiek sieci komórkowej jesteśmy pod wpływem promieniowania emitowanego przez nadajnik stacji bazowej. Generalne natężenie pola elektromagnetycznego emitowanego przez stacje bazową jest zdecydowanie mniejsze (o kilka rzędów wielkości) niż natężenie emitowane przez sam telefon komórkowy. Należy jednak pamiętać, że nadajniki stacji radiowych i telewizyjnych pracujących na falach UHF emitują od 100 do 5000 razy więcej energii i są bardziej absorbowane przez organizmy żywe.

Jeśli chodzi o telefony to sprawa przedstawia się troszeczkę inaczej. Starsze aparaty z sieci analogowej (w Polsce - Centertela), potrafiły emitować znaczne ilości mocy sięgające od 2 do 8 W, a w przypadkach aparatów samochodowych przekraczały nawet 25W. Jeśli chodzi o współczesne telefony cyfrowe, to maksymalna moc z jaką może pracować nadajnik telefonu komórkowego osiąga 2W. Jednak zasadnicza różnica polega na sposobie nadawania przez telefony obu rodzajów sieci. Analogowe aparaty nadawały przez cały czas rozmowy moc średnią, która była równa mocy szczytowej (około 2W). Natomiast nadajniki telefonów sieci GSM, ze względu na sposób transmisji sygnału nadaje krótkimi paczkami impulsów. Praktycznie nadajnik nie może pracować częściej niż 1/7 czasu rozmowy, a wypełnienie impulsów nie przekracza 85%. W praktyce okazuje się, że maksymalna moc średnia wypromieniowywana przez telefon GSM podczas rozmowy nie przekracza 250mW. Współczesne telefony komórkowe są wyposażone w specjalny system regulacji mocy, dzięki temu regulują swoją moc nadawania w zależności od parametrów sieci i warunków w jakich się znajdują w danej chwili. Jeśli rozmawiamy przez telefon znajdując się niedaleko stacji bazowej, wówczas telefon używa minimalnej mocy, aczkolwiek na tyle silnej by zrealizować połączenie. Natomiast w przypadku, gdy używamy telefonu na skraju zasięgu sieci lub w budynkach gdzie zasięg stacji bazowej jest ograniczony, telefon musi użyć znacznie większej mocy. Teoretycznie nie powinno nam szkodzić używanie samego telefonu. Piszę "teoretycznie" gdyż współczesna nauka nie potrafi jednoznacznie potwierdzić bezpieczeństwa lub niebezpieczeństwa używania telefonu komórkowego. Jednak ci użytkownicy komórek, którzy obawiają się niezbadanego do końca wpływu telefonów komórkowych powinni przestrzegać kilku zasad, które zminimalizują ewentualne niekorzystne działanie pola elektromagnetycznego:

- Jeśli aparat ma wysuwaną antenę, to należy ją wysunąć podczas rozmowy.
Starać się wybierać miejsca o możliwie najsilniejszym sygnale ze stacji bazowej. (każdy telefon ma wskaźnik poziomu sygnału, więc można to określić)

- Jeśli rozmawiamy w budynkach, podejść do okna. Wówczas telefon będzie emitował znacznie mniej energii.

- Podczas jazdy samochodem używać zestawu głośno mówiącego lub słuchawkowego, a jeśli się da to również zewnętrznej anteny

OPERATORZY POPULARNE KATEGORIE

KONTAKT
REKLAMA
WSPÓŁPRACA
2005-2012 VOXIM.PL